Ivan Horáček: Eidetická biologie vzniku savců, 16. listopadu 2018

Koncept eidetické biologie Zdeňka Neubauera byl pokusem zohlednit fenomén živého bez omezujících předznamenání vstupního oddělení těla a duše a návazných metodických nástrojů. S operačními kategoriemi podoby a vývojového příběhu předpokládá nemalou subjektivní intervenci. Pro pochopení povahy dějů s vysokým stupněm komplexity může být ovšem právě tento přístup nečekaně produktivní. Tuto skutečnost se pokusíme doložit konfrontací eidetické analýzy s aktuálními poznatky o zlomových momentech nejstarší historie savců.

Ivan Horáček vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Na katedře zoologie této fakulty vedl oddělení zoologie obratlovců. Zabývá se systematikou, evolucí a ekologií savců, zejména netopýrů, paleoekologií čtvrtohor a filosofickými přesahy přírodovědných témat.

Facebooková událost: https://www.facebook.com/events/1763941703728067/

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, posluchárna B7 zoologie ve druhém patře.

Po přednášce následuje posezení v restauraci Na Křižovatce (Uterus) na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Příští pátek 23. listopadu vystoupí Jan Černý s přednáškou Buňka jako hodinový stroj

Komentáře

komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *