Jan Fábry, Miroslav Mareš: Extremismus, 7. září 2018

Popularizační sekce Sisyfa – Pátečníci Vás zve na pátek 7. září 2018 v 17 hodin

na přednášku Jana Fábryho a Miroslava Mareše na téma Extremismus

Anotace příspěvku Jana Fábryho:

Přednáška si klade za cíl prokázat, že extremistické tendence v české společnosti lze považovat především za důsledek selhávání elit*. Přednášející poukáže na některé uzlové body polistopadové historie, které se vztahují k extremismu. Ten definuje jako soubor takových postojů, které by odstranily demokratickou podstatu státu, jež je dána harmonickým uplatňováním zásad ústavního pořádku.
Podstatnou příčinu tohoto stavu shledává autor příspěvku především v tom, že politické strany a hnutí jsou nefunkční, jak mj. ukáže na rozboru stanov nejdůležitějších politických stran. Jiný podstatný důvod shledává v postkomunistické mentalitě, která občanům nedokázala předložit sjednocující pozitivní ideál. Tyto skutečnosti vedou k čím dál rozhodnějšímu odklonu od humanistických tradic české společnosti.
Extremismus se mj. projevuje iracionalitou, jež je protikladná k uměřenému a hierarchickému chápání společenských jevů. Přednášející se obává toho, že česká společnost čelí nebezpečí vzniku autoritativního režimu, který by byl v budoucnosti zdrojem nestability, již si technologicky pokročilá společnost nesmí dovolit.
*Ze zprávy o stavu lidských práv za r. 1998, kterou vláda, jejímž předsedou byl Miloš Zeman, v r. 1999 vzala na vědomí: ,,Analýza výroků vůdce SPR-RSČ Miroslava Sládka nebo výroků jeho přívrženců, uveřejňovaných především v týdeníku Republika, dokládá jejich ideovou a někdy i formální podobu s tezemi nacistů, obsaženými zejména v Hitlerově knize Mein Kampf. Týdeník Republika od počátku své existence otevřeně propaguje nenávist k Romům a neštítí se ani projevů antisemitismu. Snahy o to, aby byla tato činnost soudně postižena, se dosud míjejí účinkem.“

Anotace: Koncept extremismu v bezpečnostní politice České republiky (Miroslav Mareš)

Příspěvek se zabývá využitím konceptu extremismu v historii a současnosti bezpečnostní politiky v ČR. Vysvětleny budou kořeny pojmu extremismus a jeho vnímání ve společenských vědách, v úřední a v právní sféře. Prezentována bude základní typologie extremismu. Charakterizovány budou okolnosti výrazného inkorporování konceptu do bezpečnostní politiky ČR a objasněny budou problémy a výzvy, které s jeho užíváním v současné době v politické a právní sféře spjaty.

Facebooková událost: https://www.facebook.com/events/1772423719493076/

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, posluchárna B7 zoologie ve druhém patře.

Po přednášce následuje posezení v restauraci Na Křižovatce (Uterus) na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Příští pátek 14. září se budeme po dlouhé době věnovat matematice. Michal Křížek bude hovořit na téma Kouzlo čísel.

Komentáře

komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *