Jan Jehlík: Tvorba urbánního prostředí aneb organismus a systém, 8. září 2017

Popularizační sekce Sisyfa – Pátečníci vás zve na pátek 8. září 2017 v 17 hodin na přednášku Jana Jehlíka na téma Tvorba urbánního prostředí aneb organismus a systém

Ambice “Smart Cities” vedou k přestavě o městu jako skladebném (super)systému. Jsou zde tedy dvě zásadní otázky: 1) Co je to město? (co je předmětem?) a 2) Lze jej konstruovat? (je parametrizovatelné v relativní úplnosti?). Teze 1: město je organizmus a jeho kvalita je dána mocností a stabilitou historického souvrství. Teze 2: kvalitní prostředí je výsledkem vědomé tvůrčí schopností jednotlivců, ne sofistikovaného algoritmu. V přednášce bude představen jazyk uchopování vystavěného prostředí jako měřítkového kontinua a budou prezentovány vztahy mezi měřitelným a neměřitelným.

Jan Jehlík (*1959) od roku 1986 pracoval 5 let ve státním projektovém ústavu, 5 let jako vedoucí odboru rozvoje města na Magistrátu Ústí nad Labem, 10 let vedl soukromou architektonickou kancelář a nyní pracuje jako vedoucí ústavu urbanismu na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme opět v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)! Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.

Po přednášce následuje neformální část diskuze, tentokrá opět v restauraci Na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Milí Pátečníci.
I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00!
Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.

Další pátek, tedy 15. září zamíříme do geologie. Naším tématem bude Vulkanismus na Io (vulkanicky nejaktivnější těleso v naší soustavě) v přednášce Petra Brože.

Pro ty, kteří to ještě nevědí připomínám novinku. Mezi přednáškou a diskuzí bude následovat 5 minut přestávka, aby všichni ti, kteří chtějí odejít předčasně, popřípadě si potřebují dojít na WC, mohli opustit sál a nerušili v průběhu přednášky a diskuze.

A to je od nás pro tuto chvíli všechno.
S přáním hezkého dne.

Vítězslav Škorpík

Komentáře

komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *