Jiří Černý: Postižení lidskými právy

Na 3. května jsme si pro vás, milý Pátečníci, po několika přírodovědeckých tématech posledních přednášek, připravili, na (snad) odlehčenou, odpočinkové, společenskovědní a zároveň nepolitické téma.
Každá kodifikovaná práva lze označit za výtvor člověka, tedy lidská, ale lidská práva jsou speciální kategorie, práva zvláštní významnosti, kterých se člověk sám nemůže vzdát.
V poslední době se ale z pojmu stává až nadávka, kdy začíná nabývat negativní konotace, kritici v něm vidí například umělý konstrukt a přirovnávají k různým ideologiím či dokonce „lidskoprávní propagandě.“ Jak ale tento postoj dopadá na zrovnoprávnění osob se zdravotním postižením? Patří práva osob se zdravotním postižením mezi lidská práva nebo tvoří samostatnou kategorii? Jsou vůbec potřeba, když teoreticky by měli mít práva úplně stejná jako kdyby zdravotní postižení neměli? Co už je a co není zdravotní postižení? Jak se zdravotně postiženým v ČR dnes žije? V čem jsou stále znevýhodněni až diskriminováni? Mají právo se ozvat že se jim nějakého práva či služby nedostává jako takzvaně zdravým lidem, nebo je to od nich fňukání a měli by se, slovy sociálních sítí #sestimsmiřit? Může třeba takový zastaralý slovní obrat nebo stereotyp v populárním filmu jim v reálném životě uškodit? Jak moc pomohl v přístupu k vzdělání či zaměstnání osob s postižením pokrok v kompenzačních technologiích? A dá se vůbec na všechny tyto otázky jednoznačně odpovědět?
Přednáška Mgr. Jiřího Černého, slabozrakého právníka, externího doktoranda Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty UK, experta odborného sociálního poradenství organizace Quip, právního publicisty a člena Poradního orgánu veřejného ochránce práv pro oblast ochrany práv osob se zdravotním postižením.
_
Na základě špatných zkušeností s prvním oznámením přednášky na toto téma, si uctivě dovolujeme upozornit a požádat, že akcent přednášky bude na práva osob s postižením a popularizaci problémů osob s postižením v příslušném kontextu. Přednášející sám, ani organizátoři, si nepřejí posun debaty od práva a sociálního zabezpečení někam do oblasti živých politických reálií. Přednášející není politik, ani není do funkce nominován politickým subjektem, ale odbornou veřejností a funkci vykonává bezplatně, je však vázán např. etickým kodexem KVOP, proto se k takzvaně živé politice nemůže ani nechce vyjadřovat a na tuto skutečnost tímto předem upozorňuje.
Děkujeme za pochopení.

https://www.facebook.com/events/1425273980947591/

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, posluchárna B7 zoologie ve druhém patře.

Po přednášce následuje posezení v restauraci Na Křižovatce (Uterus) na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Příští pátek 10. května bude Michal Žák hovořit o bouřích a o tom co o nich víme a nevíme.

Komentáře

komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *