Josef Michl: Dvourozměrný polymer porfen, 10. ledna 2020

Plně konjugované dvourozměrné polymery, sestávající z jediné vrstvy atomů, ale jinak nekonečné ve zbývajících dvou rozměrech, mají řadu pozoruhodných vlastností. Nejznámější z nich je grafen, tvořený jedinou vrstvou grafitu. Lze si ho snadno představit jako plát tvořený zkondenzovanými benzenovými kruhy. Nedávno syntetizovaný porfen (viz obrázek) je heterocyklický analog grafenu, tvořený zkondenzovanými porfyrinovými makrocykly. V závislosti na volbě kovového iontu v porfyrinovém cyklu se tvoří jednovrstvy nebo dvouvrstvy o průměru až 0,1 mm, které lze přenášet na různé pevné substráty. V současné době probíhá výzkum mechanismu tvorby porfenu a jeho spektroskopických, strukturních, elektrických, chemických a mechanických vlastností. Porfyrinový makrocyklus dokáže vázat mnoho různých druhů kovových kationtů nesoucích až dva další ligandy. Porfen má díky tomu potenciál být nikoli jediným polymerem, ale spíše velkou skupinou dvourozměrných polymerů s laditelnými vlastnostmi.

Josef Michl je výrazná osobnost světové chemie, působí v USA. Věnuje se mimo jiné makromolekulární chemii, fotochemii, molekulární elektronice, výzkumu směřujícímu k vývoji efektivních solárních článků, tvorbě molekulárních „stavebnic“ (umožňujících mimo jiné tvorbu nanorotorů a nanomotorů)… V roce 1986 byl zvolen členem Národní akademie věd Spojených států amerických. Od roku 1995 je zahraničním členem Učené společnosti České republiky, opakovaně byl nominován na Nobelovu cenu.

https://www.facebook.com/events/488954485165571/

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7. Posluchárna B7 zoologie ve druhém patře přímo u hlavního schodiště.

Příští pátek přijde psycholožka Zdeňka Pospíšilová, která bude hovořit o BDSM v mýtech a výzkumech.

Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

Komentáře

komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *