Ladislav Skrbek: Nízké teploty a supratekutost, 21. února 2020

Historicky bylo dosahování nízkých teplot motivováno jak praktickými potřebami lidstva pro dlouhodobé uchování potravin tak i zvídavostí vědců zkoumat vlastnosti látek při jejich hlubokém ochlazení a zejména nové jevy, které při snižování teploty nastávají. K nim patří supratekutost, supravodivost či jaderný magnetismus. Dnes dovedeme v laboratoři provádět experimenty za podmínek, které nikde ve vesmíru neexistují, při teplotách řádově nižších než je teplota reliktního záření – pozůstatku Velkého Třesku, jehož teplota je dnes díky rozpínání vesmíru několik stupňů nad absolutní nulou, -273,15 C. K dosažení velmi nízkých teplot bylo a stále je využíváno vlastností kapalného helia, které při ochlazení pod kritickou teplotu přejde do supratekutého stavu – za určitých podmínek teče bez vnitřního tření a vykazuje celou řadu neobvyklých vlastností, které nelze vysvětlit v rámci klasické fyziky. K nim patří existence kvantovaných vírů, stavebních kamenů kvantové turbulence. Ta je v limitě absolutní nuly teploty prototypem turbulence tekutin, považované za poslední dosud nevyřešený problém klasické
fyziky. Studium kvantové turbulence by proto melo přispět i k hlubšímu pochopení zákonitostí turbulentního proudění klasických vazkých tekutin jakými jsou voda či vzduch.

Pozor! Tuto přednášku jsme dole v přízemí v posluchárně B3 fotochemie, vlevo od hlavního vchodu.

https://www.facebook.com/events/2519982471566326/

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7. Posluchárna B3 fotochemie v přízemí, vlevo od vchodu.

Příští pátek se podíváme do historie lidských druhů. Petr Neruda z Brna nás totiž zavede na návštěvu k neandrtálcům.

Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

Komentáře

komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *