Lucie Krejčová: Vliv pornografie na partnerský a sexuální život, 22. března 2019

Téma pornografie vyvolává ve společnosti řadu otázek a to zejména ve vztahu k jejímu dopadu na sexuální život jednotlivců a jejich fungování v partnerském svazku. Výzkumy na toto téma nepřinášejí zrovna jednotnou odpověď a také názory vědců (a společnosti) v tomto směru nejsou jednotné. Věda ve svém zkoumání pornografie naráží na celou řadu překážek, které k těmto nejednotným výsledkům přispívají. Cílem přednášky je představit dosavadní studie na toto téma a uvést překážky, se kterými se během výzkumu pornografie věda střetává.

Lucie Krejčová je absolventkou Fakulty humanitních studií se zaměřením na etologii člověka a postgraduální studentkou oboru Lékařská psychologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje jako vědecký pracovník na Národním ústavu duševního zdraví. Ve svém výzkumu se primárně zabývá ženskou sexualitou a to konkrétně psychofyziologickým měřením ženského sexuálního vzrušení, ženským orgasmem, sexuálními fantaziemi žen a užíváním pornografie.

Facebooková událost zde: https://www.facebook.com/events/2257479614571871/

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, posluchárna B7 zoologie ve druhém patře.

Po přednášce následuje posezení v restauraci Na Křižovatce (Uterus) na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Příští pátek 29. března bude Tomáš Bandžuch hovořit o problémech s nimiž se Československo muselo vypořádat na počátku své existence.

Milí Pátečníci.

I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00!

Mezi přednáškou a diskuzí bude následovat 5 minut přestávka, aby všichni ti, kteří chtějí odejít předčasně, popřípadě si potřebují dojít na WC, mohli opustit sál a nerušili v průběhu přednášky a diskuze.
Dále bychom si Vás dovolili upozornit na to, že ve středu 20. března proběhne další přednáška z cyklu Věda kontra iracionalita, tentokrát s velmi zajímavým hostem, kterým bude zakladatel ceny IG Nobela Marc Abrahams. Přednáška bude v angličtině, avšak bude tlumočena do češtiny.
A to je od nás pro tuto chvíli všechno.
 

S přáním hezkého dne.

Vítězslav Škorpík

Komentáře

komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *