Lukáš Kratochvíl: Co je adaptivní? Zamyšlení nad sexuálním dimorfismem a způsoby určení pohlaví, 16. února 2018

Rozdíly mezi samci a samicemi a způsob určení pohlaví živočichů jsou předmětem zájmu evolučních biologů už od Charlese Darwina. Ten byl první, který přišel s adaptivním vysvětlením mnohých pohlavně dimorfních znaků. Také navrhl, proč v populaci bývá vyrovnaný poměr samců a samic. Příspěvek se pokusí shrnout, nakolik darwinovská pojetí platí, kde se situace zproblematizovala a proč, v čem a kde se liší genomy mezi pohlavími.
 
Lukáš Kratochvíl (*1975) vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Na katedře ekologie téže fakulty se zabývá evoluční ekologií a ekologií živočichů.
 
Facebooková událost: https://www.facebook.com/events/602875553390962/
 
Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme opět v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)! Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.
 
Po přednášce následuje posezení v restauraci Na Křižovatce (Uterus).
 
 
Milí Pátečníci.
 
I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00!
 
Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.
 
Nadcházející pátek 23. února 2018 u nás vystoupí Vítězslav Švejdar s tématem Logika, Gödel, neúplnost.
 
Mezi přednáškou a diskuzí bude následovat 5 minut přestávka, aby všichni ti, kteří chtějí odejít předčasně, popřípadě si potřebují dojít na WC, mohli opustit sál a nerušili v průběhu přednášky a diskuze.
 
A to je od nás pro tuto chvíli všechno.
 
S přáním hezkého dne.
Vítězslav Škorpík

Komentáře

komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *