Markéta Křížová: Moderní otroctví a Amerika, 1. prosince 2017

Popularizační sekce Sisyfa – Pátečníci Vás zve na pátek 1. prosince 2017 v 17 hodin

na přednášku Markéty Křížové na téma Moderní otroctví a Amerika

Otroctví – dědičné zbavení lidského jedince všech práv i možnosti rozhodovat o sobě sama – je staré téměř jako lidstvo samo. Existovalo ve většině známých společností, „primitivních“ stejně jako „civilizovaných“; bylo institucí legální a pro danou společnost také racionální z hlediska ekonomického i kulturního. Nicméně revitalizace této instituce v souvislosti s objevením a kolonizací amerického kontinentu v 16.-19. století přinesla mnohé unikátní rysy, ať už se jednalo o počet osob, které otroctví přímo či nepřímo zasáhlo, jeho brutalitu – a nebo to, že se Evropané poměrně náhle a radikálně rozhodli se této formy exploatace pracovní síly zřeknout. Pro toto vše je rozvoj otroctví na americkém kontinentu historiky pokládán za jeden nejvýznamnějších fenoménů moderních dějin. Vyústilo v největší masovou migraci všech dob, která významně ovlivnila demografickou strukturu Afriky i Ameriky – třetina všech osob afrického původu dnes žije mimo černý kontinent. Hospodářství založené na obchodě s otroky a na otrocké práci podnítilo budování koloniálních říší i rozvoj evropských metropolí. A otroctví také zanechalo hluboké stopy ve společenské struktuře a v materiální i duchovní kultuře amerických států, nemluvě o těžkých dopadech na africký kontinent. A v neposlední řadě otevírá i řadu otázek morálních a etických.

Markéta Křížová (*1974) vystudovala etnologii a historii na FF UK, působí jako docentka ve Středisku ibero-amerických studií FF UK. Zabývá se indiánskými kulturami Nového světa a koloniálními dějinami Ameriky, především vztahy původních obyvatel a Evropanů, formování synkretických kultur na území Nového světa, a také dopady setkání s americkou realitou na evropské vnímání sebe sama a evropskou vědu. Vydala odborné monografie Ideální město v divočině (2007, věnovaná katolickým a protestantským misiím na americkém území), Krvavé rituály Střední a Jižní Ameriky (2011, se Zuzanou Kostićovou a Sylvií Květinovou) a Otroctví v Novém světě v 16.-19. století (2013).

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme opět v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)! Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.

Po přednášce následuje neformální část diskuze, tentokrát opět v restauraci Na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Milí Pátečníci.

 

I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00!
Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.

Nadcházející pátek 8. prosince budeme po delší době pokračovat v tématu Historie vývoje jaderných zbraní. Tentokrát znovu s hlavním přednášejícícm tohoto cyklu Michalem Marčišovským pátým dílem. Pozor! Přednáška nebude na přání přednášejícího nahrávaná, kdo ji chcete vidět, přijďte prosím.

Mezi přednáškou a diskuzí bude následovat 5 minut přestávka, aby všichni ti, kteří chtějí odejít předčasně, popřípadě si potřebují dojít na WC, mohli opustit sál a nerušili v průběhu přednášky a diskuze.
A to je od nás pro tuto chvíli všechno.
S přáním hezkého dne.Vítězslav Škorpík

Komentáře

komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *