Martin Žáček: Nepodmíněný základní příjem, 27. července 2018

Je nepodmíněný základní příjem levicová utopická fantasmagorie, založená na přehnaném volání po dalších lidských právech bez ohledu na ekonomickou realitu? Nebo jde o dílo pravicových teoretiků směrem ke zjednodušení dosavadního systému sociálního přerozdělování, z ekonomických důvodů však sotva v dohledné době realizovatelné? Nebo je to realistický nápad a jedna z možností, jak řešit současný neudržitelný sociální systém do budoucna, kdy sice na jeho prosazení zatím není dostatek politické vůle, ale to je jen otázka času, než o něm proběhne v dostatečné míře veřejná debata? Nebo dokonce je to jediná možnost, jak se v budoucnu vypořádat se sociálním pnutím jako důsledku rozvíjející se umělé inteligence, která možná i podstatnou část populace připraví o zaměstnání? Na přednášce představíme hlavní reprezentanty zastánců z různých ideových skupin a zmíníme jejich argumenty ve prospěch a také námitky odpůrců. Podíváme se, jak se k základnímu nepodmíněnému příjmu staví ekonomická teorie a proč by podle ní mělo jít o vylepšení, zmíníme již uskutečněné pokusy jeho otestování či realizaci a na závěr si zaspekulujeme, ovšem na základě výpočtů, jak by mohl nepodmíněný základní příjem vypadat v České republice za nynější míry zdanění a přerozdělování a jestli by dokázal splnit to, co od něj jeho zastánci očekávají. Všechny potřebné pojmy a ekonomické principy budou vysvětleny formou vhodnou i pro neekonomy. Přednášejícímu není dosud jasno, jestli mu rozsah přednášky dovolí dotknout se také některých etických otázek, ty je však možné zmínit jako nezodpovězené a nechat na diskusi po přednášce.

Martin Žáček vystudoval Fakultu elektrotechnickou v Praze, obor elektrotechnologie se specializací na materiálové inženýrství, dokorát získal v oboru aplikované fyziky na téže fakultě avšak k tomu souběžně vystudoval několik semestrů MFF UK a nyní se věnuje profesionálně fyzice plazmatu, převážně teorii a počítačovým simulacím se zaměřením na astrofyzikální plazma. Živí ho však spíše výuka matematiky a fyziky a jelikož ho zajímají nejrůznější obory, často na hony vzdálené od toho jeho, je také (ne)pravidelným návštěvníkem Pátečníků.

Facebooková událost: https://www.facebook.com/events/968621053310573

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, posluchárna B7 zoologie ve druhém patře.

Po přednášce následuje posezení v restauraci Na Křižovatce (Uterus) na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Nadcházející pátek 3. srpna budeme hovořit s Tomášem Petráskem o exoplanetách.

Komentáře

komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *