Martina Boháčová: Kosmické záření – poslové z hlubin vesmíru, 27. dubna 2018

Kosmické objekty k nám vysílají částice v obrovském rozsahu energií. V některých případech jde o energie mnohonásobně vyšší, než jaké jsou schopny produkovat pozemské urychlovače. I po více než sto letech pozorování zůstává mnoho nezodpovězených otázek týkajících se původu a povahy těchto částic.
Prezentovány budou různé aspekty z oblasti zkoumání částic kosmického záření od detekčních technik po současný stav poznání a výhledy do budoucna.

Martina Boháčová (*1971) vystudovala částicovou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i. se zabývá výzkumem kosmického záření extrémně vysokých energií. Ve své doktorské práci se věnovala detailnímu popisu fluorescence vzduchu, která hraje klíčovou roli v určení energie kosmických částic. Touto problematikou se následně zabývala také na Univerzitě v Chicagu. V současné době je členkou vědeckého týmu Observatoře Pierra Augera v Argentině a aktivně se podílí na připravovaném rozšíření a modernizaci tohoto vědeckého zařízení. Martina Boháčová je spoluautorkou více než 90 publikací v recenzovaných časopisech.

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, posluchárna B7 zoologie, druhé patro přímo naproti hlavnímu schodišti

Po přednášce následuje posezení v restauraci Na Křižovatce (Uterus).

Nadcházející pátek 4. května se budeme s Julií Novákovou zabývat problematikou planetární ochrany.

Komentáře

komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *