Michal Křupka: Vakcinace kontra konspirace aneb mýty a legendy antivakcinačního hnutí, 6. října 2017

Očkování je považováno za jeden z nejzásadnějších objevů novodobé medicíny. Spolu se zavedením antibiotické léčby a upravené pitné vody vedlo v minulém století k výrazné redukci výskytu infekčních chorob v ekonomicky rozvinutých zemích. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) očkování celosvětově zabraňuje až 3 milionům úmrtí na infekční choroby ročně. Přes nesporné úspěchy se očkování stává v posledních desetiletích předmětem častých polemik mezi zastánci a odpůrci přínosu této metody. V České i Slovenské republice se objevila celá řada osob a organizací argumentujících neefektivitiou a zdravotním rizikem preventivního očkování a požadujících zrušení jeho plošné povinné aplikace. Informace, o které se antivakcinační hnutí opírá pocházejí většinou z neověřených, nerecenzovaných zdrojů (hlavně internetové stránky a sociální sítě) a jsou z velké části výsledkem chybného pochopení nebo neznalosti problematiky.
V přednášce se budu věnovat nejčastějším argumentům používaným proti vakcínám a jejich uvedením na pravou míru na základě reálných vědeckých dat.

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme opět v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)! Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.

Po přednášce následuje neformální část diskuze, tentokrát opět v restauraci Na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Milí Pátečníci.
I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00!
Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.
Další pátek, tedy 13. října probereme velmi aktuální téma odchodu Velké Británie z Evropské unie. S historikem Martinem Kovářem se zaměříme na historické a současné příčiny brexitu.Pro ty, kteří to ještě nevědí připomínám novinku. Mezi přednáškou a diskuzí bude následovat 5 minut přestávka, aby všichni ti, kteří chtějí odejít předčasně, popřípadě si potřebují dojít na WC, mohli opustit sál a nerušili v průběhu přednášky a diskuze.A to je od nás pro tuto chvíli všechno.
S přáním hezkého dne.Vítězslav Škorpík

Komentáře

komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *