Stanislav Vosolsobě: Dokáže evolučně vývojová biologie vysvětlit původ rostlin?, 21. června 2019

Od roku 2015 enormně narůstá počet sekvenovaných rostlin. A to nejen těch hospodářsky užitečných – známe již genomy řas, mechů, plavuní, kapradin – a díky tomu můžeme podrobně rekonstruovat evoluci jednotlivých genů, které se podílejí na vývoji rostlin, na jejich hormonální signalizaci a vůbec na všem, co dělá „rostlinu rostlinou“. Dnes máme možnosti, o kterých Darwin a jeho následovníci ani nesnili. Vydejme se tedy s jejich pomocí na cestu do dávné minulosti a podívejme se, co vše nám o původu rostlin dokáže říci dnešní buněčná biologie.

Pracuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se zabývá buněčnou biologií rostlin a zejména bioinformatikou, tedy počítačovou analýzou genetických dat. Jeho hlavním zájmem je evoluce rostlinné signalizace, o které přednáší na UK. V nedávné době se podílel například na přečtení genomu řasy parožnatky, které bylo nezbytné pro studium dávné evoluce rostlin.

https://www.facebook.com/events/307572356810001/

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, posluchárna B7 zoologie ve druhém patře.

Po přednášce následuje posezení v restauraci Na Křižovatce (Uterus) na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Příští pátek 28. června nás navštíví Balász Komoróczy z Brna, který pohovoří o archeologii Římanů na našem území.

Komentáře

komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *