Viktor Černý: Zemědělci a pastevci afrického sahelu, 16. března 2018

Jižně od Sahary, v polopouštní krajině s krátkým a nestabilním obdobím dešťů, žijí lidé dvou ekologicky odlišných strategií – kočovní pastevci a usedlí zemědělci. Genetická diverzita těchto skupin odráží populační dynamiku, z níž můžeme usuzovat na měnící se přírodní podmínky severoafrického pravěku, ale i genetické adaptace poukazující na specifika kulturního vývoje.

Viktor Černý vystudoval biologickou antropologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a doktorát obhájil na Univerzitě Bordeaux ve Francii. Působí v Archeologickém ústavu Akademie věd ČR v Praze. Zabývá se problematikou základního výzkumu a vývoje v biologické antropologii pravěku, zejména v oblasti populační genetiky a ekologie člověka. Spolupracuje s řadou domácích i zahraničních pracovišť na projektech evoluce člověka v Africe a Arábii. Sleduje rovněž vliv způsobu obživy na genetickou proměnlivost a strukturu. V této problematice vede bakalářské, magisterské a doktorské práce na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.Je autorem nebo spoluautorem řady odborných článků. V roce 2006 mu vyšla kniha Lidé od Čadského jezera, ve které popisuje historii, přírodní podmínky a sociální vývoj v oblasti střední Afriky a to nejen prostřednictvím antropologie, ale i etnologie, archeologie, biologie, genetiky, lingvistiky a demografie. Čadské jezero ukazuje jako významný mezník kulturních vlivů a migračních proudů této části Afriky.

Facebooková událost: https://www.facebook.com/events/411806512584379/

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, posluchárna B7 zoologie, druhé patro přímo naproti hlavnímu schodišti

Po přednášce následuje posezení v restauraci Na Křižovatce (Uterus).

Nadcházející pátek 23. března 2018 se přednáška nekoná. Proběhne slavnostní předávání Bludných balvanů! Znovu se sejdeme v rámci Pátečníků 30. března.

Milí Pátečníci.

I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00!

Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.

Mezi přednáškou a diskuzí bude následovat 5 minut přestávka, aby všichni ti, kteří chtějí odejít předčasně, popřípadě si potřebují dojít na WC, mohli opustit sál a nerušili v průběhu přednášky a diskuze.
A to je od nás pro tuto chvíli všechno. 

S přáním hezkého dne.Vítězslav Škorpík

Komentáře

komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *