Vladimír Wagner: Gama záblesky – největší exploze ve vesmíru, 23. srpna 2019

Záblesky záření gama vznikají při těch nejenergetičtějších procesech ve vesmíru. Objeveny byly na začátku sedmdesátých let družicemi Vela. Existují dvojího druhu. O dlouhých se už delší dobu ví, že vznikají při výbuších supernov. Trvají více než pět sekund a může to být nakonec až stovky sekund. U krátkých, které mohou trvat jednotky až zlomky sekundy, se předpokládalo, že k nim dochází při splynutí dvou neutronových hvězd. Nedávné pozorování gravitačních vln z tohoto jevu umožnilo prokázat, že je opravdu zodpovědný za nejméně část krátkých záblesků gama. Při obou těchto jevech vzniká další vysokoenergetické záření a také dominantní část těžkých prvků, včetně stříbra, zlata, platiny, olova a uranu. V přednášce si rozebereme tyto zajímavé vesmírné děje a zajímavou fyziku, která je s nimi spojena.

Vladimír Wagner po studiu jaderné fyziky na MFF University Karlovy v Praze začal pracovat na oddělení jaderné spektroskopie v Ústavu jaderné fyziky AVČR v Řeži u Prahy nejdříve ve skupině zabývající se studiem struktury jádra pomocí metod jaderné spektroskopie a od roku 1990 ve skupině relativistických těžkých iontů. Zde také dokončil diplomovou a aspirantskou práci. Zaměřovaly se na experimentální studium struktury deformovaných jader. V současné době se zabývá hlavně studiem horké a husté jaderné hmoty. Taková hmota vzniká například při výbuchu supernov a lze ji najít uvnitř neutronových hvězd. V laboratoři můžeme takovou hmotu získat ve srážkách těžkých jader na velmi vysoké energie (rychlosti blízké rychlosti světla). Zabývá se také výzkumem možnosti využití produkce neutronů pomocí tříštění jader protony s velmi vysokou energií a využitím tohoto procesu pro „spalování“ jaderného odpadu.

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, posluchárna B3 fotochemie v přízemí.

Po přednášce následuje posezení v restauraci Na Křižovatce (Uterus) na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Příští pátek 30. srpna vystoupí Michal Křupka s přednáškou o tom zda existuje chronická lymská borelióza.

Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

Milí Pátečníci,

I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00!

Mezi přednáškou a diskuzí bude následovat 5 minut přestávka, aby všichni ti, kteří chtějí odejít předčasně, popřípadě si potřebují dojít na WC, mohli opustit sál a nerušili v průběhu přednášky a diskuze.

A to je od nás pro tuto chvíli všechno. 

S přáním hezkého dne.

Vítězslav Škorpík

Komentáře

komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *