Vlasta Štekrová: Vnitřní slovo – slovo a porozumění, 8. srpna 2014


Jazyk umožňuje myšlení, komunikaci, je architektem mozku, činí věci zjevnými, ale zároveň i zakrývá. Řada možných alternit, nepravdivých odpovědí, které si můžeme vymyslit, je bez hranic. Zamysleme se jenom nad plýtváním našimi mluvnickými časovými kategoriemi, to snadné odsouvání do budoucna, do přání, podmínek….atd. „Co, nebo kdo“ rozhoduje o námi zvoleném slovu, promluvě, o našem porozumění?

Mgr. Vlasta Štekrová absolvovala Filozofickou fakultu, působila ve své vlastní vzdělávací instituci Educatio,  která vzdělávala zájemce v oboru filozofie, práva, medicíny. Učitelka češtiny a angličtiny, individuálně provází člověka  jeho vnitřním světem při formování jeho osobnosti, věnuje se také studentům, kteří mají potíže s učením.

Místo konání: PEN-klub, Praha 1, Klementinum 190 v prostorách Národní knihovny ČR (dříve Univerzitní knihovna).

Upozornění: Od účastníků vybíráme po dvacetikoruně a můžete-li dát více, uvítáme to. Peněz užíváme k úhradě pronájmu PEN-klubu.

Omlouváme se za zpoždění této pozvánky následkem „organizačního šumu“. Garant večera a rozesílá Ivan Pergler

Komentáře

komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *