Již v minulosti se hovořilo o darwinistické estetice, ale tento projekt dostal nové impulsy v posledních zhruba deseti letech. Přednáška se bude věnovat otázce zda umění je