Historie vzniku Nobelových cen a mechanismy jejich udělování je nepochybně pozoruhodná a prestiž laureátů extrémně vysoká. Platí to ovšem především pro přírodní vědy; u ostatních cen je verdikt