Pojem atmosférická fronta je starý 100 let. Ačkoliv vznikl v době, kdy byla k dispozici prakticky jen omezená pozemní pozorování, vykázal model fronty překvapivě dlouhý život – i