Naše území se součástí Římské říše, nejvyspělejšího státního útvaru starověku, nikdy nestalo. Těsné sousedství zde v době římské usazených germánských populací přesto vygenerovalo různé formy vzájemných interakcí, kontaktů