Ve své přednášce krátce popíšu bankovní trh v České republice, jeho historii, provedu malou komparaci s vybranými státy a představím jednoduchý dynamický model evolučního vývoje bankovního sektoru v České republice.