Mezi archeologickými disciplínami má tzv. biblická archeologie rozporuplnou pověst. Je tomu tak z dobrých důvodů – tento obor vznikl na apologetickém základě: hledat ve Svaté zemi doklady potvrzující