V některých z mých předchozích přednášek jsme se v různé míře otřeli o témata evoluce chování, kognitivních schopností člověka, paměti, sexuálního chování či evoluční psychologie. Tento pátek si