Rozvoj teorie množin na počátku 20. století, objev některých paradoxů a Hilbertovy úvahy o povaze matematiky silně podnítily rozvoj logiky. Řekneme si, čím se zhruba logika zabývá, jaká