Základní rámec teorie deskové tektoniky byl zformulován ve druhé polovině šedesátých let 20. století na základě syntézy poznatků geologie a geofyziky a do té doby nedostupných dat z