Pojem duše bol v dejinách filozofie vždy jednou z popredných tém. Dnes je dokonca v psychológii a v tzv. „experimentálnej filozofii“ trendom pýtať sa „nefilozofov“ zo širokej verejnosti,