Téměř do konce minulého století bylo veškeré chápání vzniku, vývoje a výskytu planet vystavěno na poznatcích o devíti planetách sluneční soustavy. Změnu přinesl v roce 1995 objev 51