Přednáška bude tematicky rozdělena do tří části. V první, matematické části bude představen zlatý řez, zlaté číslo, Fibonacciho posloupnost a ukázány některé známé i méně známé souvislosti a