Společenskovědní sekce Sisyfa – Klementinum vás zve na pátek 12. července 2013 v 17 hodin   na přednášku  Doc. Jiřího Langera (Ústav teoretické fyziky Mat.fyz. fakulty U.K.) na