Polární záře nejsou ani duše mrtvých hříšníků ani draci plující oblohou, jak se domnívaly staré národy. Jde o jev v atmosféře, jehož původcem je sluneční vítr. V České