Plně konjugované dvourozměrné polymery, sestávající z jediné vrstvy atomů, ale jinak nekonečné ve zbývajících dvou rozměrech, mají řadu pozoruhodných vlastností. Nejznámější z nich je grafen, tvořený jedinou vrstvou