V předcházejících částech našeho paralelního životopisu dvou říší, které ve vrcholné antice sjednotily pod svou vládou civilisované země západní Eurasie, jsme se seznámili s prvními třemi staletímy římských