Přednáška zaměřená na technické, bezpečnostní, ekologické a v neposlední řadě ekonomické dopady jaderné energetiky. Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s nejpalčivějšími problémy spojenými se stavbou, provozováním