Nová a nově se objevující infekční (parazitární) onemocnění (tzv. Emerging Infectious Diseases) jsou stálou hrozbou nejenom v tropických či subtropických oblastech světa, ale mnohdy se dotýkají i obyvatel