Říkat, že si musíme dávat pozor na příčinné vztahy u jevů, u nichž byla souvislost zjištěna jen statisticky, nebo že lze statistikou také záměrně manipulovat, by bylo na