Ve vědeckém světě je už dlouho jasno: současná biodiverzita vznikla v průběhu let prostřednictvím evoluce, souboru mnoha jevů, jejichž prostřednictvím dochází ke vzniku nových forem organismů. Ze zámoří,