Naměření odklonu světla v gravitačním poli Slunce v roce 1919 bylo slavným potvrzením důsledku obecné teorie relativity. Trvalo 17 let, než v roce 1936 Albert Einstein vydal článek