Země, Sluneční soustava, blízké hvězdy, hvězdokupy, galaxie… Ale co je dál? Má vesmír nějakou strukturu? Je snad Země uvězněna uvnitř obří sítě? Přednáška pojednává o vysokoškálové struktuře vesmíru,