Jaderná konfrontace byla v období studené války reálnou možností, na kterou se obě supervelmoci pečlivě připravovali. Široká veřejnost má tuto éru spojenou především s doktrínou vzájemně zaručeného zničení,