Lymeská borelióza je relativně nedávno popsané multisystémové onemocnění způsobené spirochetami z druhového komplexu Borrelia burgdorferi. Přestože u většiny nemocných je efektivní antibiotická terapie, u části pacientů i po