Historiografie věd o živém často zdůrazňuje klíčovou roli Darwinovy evoluční teorie na rozvoj jednotlivých vědních disciplín. Řada dobových aktérů kolem přelomu 19. a 20. století nicméně tuto