Přednáška bude věnována dlouhodobým i bezprostředním domacím i zahraničněpolitickým příčinám odchodu Velké Británie z Evropské unie. Druhá čast přednášky bude zaměřena na analýzu možných důsledků brexitu: vnitrobritských, evropských,