Přednáška se bude týkat jevu, s nímž si archeologická obec neví rady, ale který je dnes už zcela nezpochybnitelně doložen. Výzkumy v Krumlovském lese (kat. Moravský Krumlov, okr.