Leží hluboko pod neproniknutelnými příkrovy ledu, nikdy nespatří sluneční světlo, neznáme tamní podmínky, ale přece se k nim obracíme jako k místům, kde by možná mohl existovat život – podpovrchové oceány,