Může být člověk skeptikem a zároveň věřit v bohy a jiné nadpřirozené bytosti? Jaký je vztah vědy a víry? Jsou jejich magisteria oddělená? Kde se v našich myslích