Pod habsburskou vlajkou na mořích a oceánech Přednáška se zabývá tématem Rakousko – Uherského válečného námořnictva v období od přelomu 80. a 90. let 19. století do roku 1918.