Přednáška bude o tom, jak pracuje lidský mozek. Půjde o stručnou zmínku, jak se lidský mozek vyvinul, a následně budeme hovořit o tom, že hlavním strůjcem jeho struktury