Bez zvuku není hudby, ovšem ne každý zvuk nám zní jako hudba. Zaposloucháme se do zvuků vytvořených ze záznamů elektromagnetických vln na slyšitelných kmitočtech, které za hranicemi atmosféry