Jižně od Sahary, v polopouštní krajině s krátkým a nestabilním obdobím dešťů, žijí lidé dvou ekologicky odlišných strategií – kočovní pastevci a usedlí zemědělci. Genetická diverzita těchto skupin