Jak velké je riziko kontaminace jiných těles pozemským životem či zpětné kontaminace Země a jaká opatření jsou využívána, abychom jí zabránili? Tato otázka je dnes relevantní zejména pro